KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN, TÓM TẮT THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

* Bối cảnh chung của trường :

*Quá trình công tác của thủ trưởng đơn vị:

- Ngày 15/10/1985 giáo viên trường PTCS Phú Lộc - Tân Châu - An Giang
- Ngày 26/08/1989 giáo viên tiểu học C Tân An - Tân Châu - An Giang
- Ngày 20/08/1998 giáo viên tiểu học A Tân An - Tân Châu - An Giang
- Ngày 01/09/1999 PHT Trường tiểu học A Tân An -Tân Châu -An Giang
- Ngày 22/08/2001 Hiệu trưởng tiểu học A Tân An - Tân Châu - An Giang
- Ngày 24/08/2006 Hiệu trưởng tiểu học A Tân An - Tân Châu - An Giang
- Ngày 01/08/2011 Hiệu Trưởng tiểu học B Tân An - Tân Châu - An Giang

*Quá trình thành lập trường:

Năm

Nội dung thay đổi

Ghi chú ( Số QĐ)

1971

Trường tiểu học cộng đồng Tân An H

(Điểm phụ trường THCĐ Tân An C)

1976

Trường PTCS B Tân An

 

1991

Sắp xếp, đổi tên thành TH B Tân An

253/QĐ.UB.TC (30/08/1991)

* Quá trình thay đổi thủ trưởng đơn vị:

STT

Họ và Tên HT

Thời gian công tác

Ghi chú

1

Nguyễn văn Đon

1975

Nghỉ việc,ngụ tại xã Tân An

2

Nguyễn Thành Lập

1976

Còn c/tác ở THCS Long Thạnh-TC (2012)

3

Võ Bình Quốc

1977

Chuyển ngành và nghỉ việc tại xã tân An

4

Trần Thị Hồng

1979

Nghỉ hưu năm 2005 tại Tân Châu

5

Nguyễn Hữu Ích

1980

Chết năm 2002 tại xạ Long An-TC

6

Lương Ngọc Đeo

1982

Nghỉ việc, ngụ tại xã Tân An-TC

7

Lâm Văn Tự

1984

Chết năm 1992 tại xã Long An-TC

8

Nguyễn Văn Nhành

1991

Nghỉ hưu năm 2004 tại Long An-TC

9

Nguyễn Văn Đăng

1995

Đang công tác tại A Long An-TC (2006)

10

Nguyễn Duy Nhứt

2001

Đang công tác tại Long Hưng-TC (2012)

11

Nguyễn Tường Linh

2011

Đang công tác tại B Vĩnh Hòa- TC

12

Nguyễn Hồng Sơn

2016

Đang công tác tại trường TH B Tân An-TC

* Thành tích trong năm năm qua

Trong 5 năm qua, tập thể CB-GV-CNV nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch do ngành chỉ đạo, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả khá nổi bậc trong các hoạt động giáo dục, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Những thay đổi này được thể hiện qua một số mặt hoạt động sau:

-Trình độ của giáo viên và cán bộ quản lý đều đạt chuẩn và trên chuẩn. hầu hết cán bộ, giáo viên đều có chứng chỉ A tin học. Có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được tổ chức nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Việc soạn giáo án vi tính đã được 19/20 giáo viên áp dụng.

-Hàng năm chi bộ trường đều kết nạp được từ 1 đến 2 Đảng viên làm nòng cốt cho các phong trào của trường.

-Nhà trường và đội ngũ giáo viên được nhân dân và phụ huynh tin tưởng, nhiều phụ huynh vùng lân cận muốn cho con em được học tại trường.

-Nhà trường có nhiều cố gắng trong công tác dạy và học, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng hằng năm đạt từ 98% trở lên. Học sinh giỏi, tiên tiến được ổn định và phát triển. Học sinh khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 100% trở lên. Tỉ lệ duy trì sĩ số bình quân đạt từ 99% .

-Nhiều năm liền trường đều tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt thành tích khá tốt ở các hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, danh hiệu cuối năm của cá nhân, tập thể ngày càng cao cụ thể:

-Từ năm 2010 đến nay liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn cơ sở vững mạnh ; Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Năm học

Danh hiệu trường

Ghi chú

 
 

2010-2011

Tập thể trường không đạt

Tập thể tổ LĐTT: 01 tổ

Cá nhân: BK.UBND tỉnh: 01; CSTĐCS: 04; LĐTT: 14.

 

 

2011-2012

-Tập thể trường lao động tiến tiến

-Tập thể tổ LĐTT: 0

-Cá nhân: BK UBND tỉnh: 01; BK LĐLĐ tỉnh: 01; CSTĐCS: 7; LĐTT: 11.

 

 

2012-2013

-Tập thể trường lao động tiến tiến

-Tập thể tổ LĐTT: 3 tổ

-Cá nhân: KN Chươg SNGD: 01; BK UBND tỉnh: 02; BK LĐLĐ tỉnh: 01; CSTĐCS; 04; LĐTT: 18.

 

 

2013-2014

-Tập thể trường lao động tiến tiến

-Tập thể tổ LĐTT: 2 tổ

-Cá nhân: KN Chương SNGD: 01; BK UBND tỉnh: 01; BK LĐLĐ tỉnh: 01; CSTĐCS: 04; LĐTT: 15;

 

 

2014-2015

-Tập thể trường không đạt

-Tập thể tổ LĐTT: 2 tổ

-Cá nhân: KN Chương SNGD: 02; BK UBND tỉnh: 02; BK LĐLĐ tỉnh: 01; CSTĐCS: 02; LĐTT: 13.

 

 

* Phương hướng phấn đấu:

-Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

-Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

-Tăng cường công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.

-Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục